Aktiviteter i SpecialklubbenAKTIVITETER:


I årets løb er der følgende aktiviteter i Specialklubben for Pustere –

-

Sommermødet som holdes hos en opdrætter, typisk i august - 

-

Specialskuet som holdes i samarbejde med en lokalklub, typisk i november måned -

-

Generalforsamlingen afvikles under Specialudstillingen -

-

Nationaludstillingen som afholdes i samarbejde med Danmarks Racedueforeninger og som typisk bliver afviklet i anden weekend af januar –


--------------------------------------------------------

Specialklubben for Pustere:


Aktiviteter 2019 sommermøde - jubilæumsmiddag - specialudstillingen :

-------------------------------------------

 

Afholdes i år hos Kurt Jensen lørdag d. 31. august, hvor vi mødes kl. 10.00 til morgenkaffe og rundstykker -


Vi mødes i dyrekolonien Vibelundvej 5210 Odense N.  som ligger i forbindelse med Vibelund Havekoloni.


Medbring et par duer eller flere, så vi har noget se på ud over Kurts duer, gerne de kommende vindere eller måske bare dem vi håber på.


Af hensyn til tilrettelæggelse af dagen, meld lige til Kurt om deltagelse. Kurts Tlf. 96260295


Vi glæder os til at gense Kurts dejlige duer samt den spændende dyrekoloni samt hilse på vores nye medlem Torben som er nabo til Kurt.


Alle er velkomne –


2019 er jubilæums år for Specialklubben for Pustere, da klubben blev anerkendt og har eksisteret i 40 år –


Dette vil blive markeret på vores specialskuet som i år afholdes i samarbejde med Racedueklubben for Randers og Omegn, lørdag d. 23. november 2019 –


Tillige ved en Jubilæums middag lørdag d. 5. oktober som vores medlem Finn Østergård har givet klubben i gave – flot gestus, vi glæder os –Nationaludstillingen 2020:


  11-12 januar 2020

Messe C. Vestre ringvej 101 7000 Fredricia

åben lørdag 9-18, søndag 8-16

----------------------------------------------------------------------------------------------


Specialklubben for Pustere afviklede Specialskue d. 23. november 2019 -

i samarbejde med Randers Racedueklub -

 

Vi havde år fornøjelsen af at have Randers Racedueklub som vært ved vores specialskue, dette sammen med Lærkedueklubben samt Specialklubben for Alle andre racer som afviklede deres certificatskuer. Vi havde glædet os til specialskuet, da det var første gang vi skulle til Randers, og det altid er dejligt og komme i en aktiv klub og i en meget fin hal med gode forhold samt fin service, hele dagen igennem, tak for det.

 

Der var i år tilmeldt 85 pustere i alle fire racer som er i klubben, hvilket var en fremgang i forhold til de seneste år, til trods for at flere havde haft udfordringer i avlen i år - der var 4 stk. Engelske Pouter, 60 stk. Pigmy Pouter, 6 stk. Norwich samt 15 stk. Amsterdamer. Desværre ramte ungesygen også vores duer og 42 duer måtte blive hjemme – ærgerligt og en skam, dels i forhold til arbejdet der var lagt i udstillingen og selvfølgelig ikke mindst for dem der har syge duer, med risikoen med dødelig udgang.

 

Dommere var i år, Dorte S. Pedersen i Norwich, Ole Vesterskov og Per Lykke i Pigmy Pouter samt Per Hansen i Engelske Pouter – Amsterdamerne var alle ramt af ungesyge. De fandt igen i år, mange rigtig gode duer, herunder 3 stk. på 97 point, 2 gulbåndet og 1 rødbåndet Pigmy Pouter alle tilhørende Jens kr. Jensen, tildelt guldmedalje – Klasse - tillige blev bedste ungdyr en gulbåndet Pigmy Pouter også tilhørende Jens kr. Jensen.

 

De øvrige vindere var Dorte S. Pedersen på 96 point i Engelske Pouters og Ole Vesterskov på 96 poing i Norwich – tillige var der op til flere 96 poing duer fra Jens kr. Jensen, i Pigmy Pouter.

 

Under specialskuet blev der som vanen tro, afviklet den ordinære generalforsamling, hvor formanden Per Hansen i beretningen gennemgik årets gang i klubben.

Formanden kom herunder ind på valget omkring at aflyse vores Specialskue 2018, med baggrund i frygten for at ungesygen kunne bringe deltagelsen i Europaskuet i fare.

Et Europaskue som ubetinget overordnet blev en succes samt en flot oplevelse og herfra en stor tak til alle som bidragede, så vi andre kunne få en på opleveren. Vi kunne måske nok havde ønsket os flere udenlandske duer, og det var en oplevelse at få de udenlandske dommeres syn på duerne, og i store træk vandt de bedste.

En tak til Jens Kr. for initiativet til en dommer dag som blev afholdt i forbindelse med DRFs dommerkursus og hvor vi drøftede Pusternes nuværende stade og bedømmelse, en dag til gentagelse.

Formanden kom også ind på temaerne på DRF-generalforsamling samt omtalte sommermødet som i år skulle afholdes hos Kurt Jensen, men som måtte aflyses i sidste øjeblik grundet sygdom. Der har i år været en medlemstilgang på 5 nye medlemmer, herunder 3 nordmænd, velkommen til alle, dejligt for en lille klub at opleve tilgang, vi håber også at se duerne fremadrettet.

Ellers har 2019 stået i jubilæums tegn, da klubben jo som bekendt i år kunne fejre 40. års jubilæum, hvilket blev markeret her på specialudstillingen samt jo ikke mindst ved den flotte jubilæumsmiddag givet til Klubben af Bodil og Finn Østergaard og afviklet på fineste vis i deres hjem i Sunds d. 5. oktober – flot gestus som klubben satte stor pris på -endnu en gang tak -

 

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der som vanligt var i fineste orden og med penge på bogen til trods for udgifter til Europaudstillingen, flot af en lille klub –

Indkomne forslag, her havde Kurt Jensen indsendt et forslag om udnævnelse af 3 medlemmer til æresmedlemmer af klubben, nemlig Finn Østergaard, Per Lykke og Jens Kr. Jensen, men de afstod alle tre, men var alle beærede over forlaget – valg til bestyrelsen, her var der genvalg af Jens Kr. Jensen og Ole Vesterskov samt af Finn Østergaard som blev genvalgt som suppleant. Valg af revisor, her blev Ib Nielsen og Ole Vesterskov genvalgt.

 

 

Plan for det kommende år, her besluttede generalforsamlingen at lade bestyrelsen tage stilling til afviklingen af specialskuet 2020. da udfordringen her bliver den fælles landsudstilling 12. og 13. december 2020 i samarbejde med Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.

Det betyder at vi dels får et specialskue, hvis det som normalt bliver afviklet i november, tæt på en landsudstilling og dels problematikken omkring ungesyge at duer, hvis de bliver ramt ikke kan nå og restituerer sig, bestyrelsen melder tilbage omkring dette.

Sommermødet, her bød Dorte og Ib ind på at afvikle dette efter sommerferien 2020 og vi glæder os til at komme tilbage og se duerne i de dejlige omgivelser, nærmere om dato.

 

Under eventuelt, løs due snak og formanden kunne afslutte, en god saglig generalforsamling.

 

Efter generalforsamlingen nød vi det gode dueselskab i hallen og vi blev en god due dag rigere. Tak til Randers Racedueklub for samarbejdet og god behandling.    

 

p.k.v. Per Hansen----------------------------------------------------------------------------------------------Specialklubben for Pustere, 40. års jubilæum og jubilæumsmiddag d. 5. oktober 2019.


Klubben fejrede jubilæet hos Bodil og Finn Østergaard i Sunds, og værtsparret gjorde sit til, at vi fik en jubilæumsdag, vi kan huske længe. Som formanden skrev på DRFs hjemmeside proklamerede Mogens Eriksen i Raceduen feb. 1979, at Specialklubben for Pustere nu var anerkendt som Specialklub i DRFs regi, da vi havde afviklet de 3 år, som var kravet i forhold til at klubben kunne bevise ar den kunne fungere som en selvstændig specialklub.

Vi mødte til dagen alle op med godt humør og snakken gik lystig, der blev fortalt anekdoter om de 40 år vi var for at fejre. Mange af de ting der har været med til at binde klubben sammen, er sammenholdet og lysten til at være sammen. Vore adresser er jo meget spredt, men medlemmerne er flinke til at møde op, når klubben kalder sammen. Vi kom viden om i snakken om medlemmer der havde gjort et stort arbejde for klubben. Her nævnede Jens Kr. blandt andet Mogens Eriksen, der var en god tovholder gennem mange år. Vagn Jacobsen, Svend Andersen, Holger Johansen, hørte vi om. Jeg vil selv her benytte lejligheden til at fremhæve Jens Kr.s indsats til klubbens sammenhold, han gør virkelig en indsats for at holde os til ilden med Pigmy, hvis vi mangler og han kan altid undvære en due og tak for det Jens Kr.

Men Jens Kr. har også en musisk åre, med hang til De Gyldne Løver og Niels Hausgaard, som han fik os til at synge med på. Både på Harmonika og Guitar og det giver altid en god stemning.

Klubben fik også lejlighed til at takke Bodil og Finn, for de mange år vi holdt specialudstilling på Søkroen, det var altid noget vi så hen til og altid en god oplevelse.

Efter middagen fik vi lejlighed til at strække ben i den dejlige have, som går lige ned til Søen. Vi fik også taget et familiebillede, som jeg tror, kommer i vores Pusternyt. Vejret i Sunds var også med os og det gjorde at der var længe lyst den dag og vi nåede alle hjem imens det var lyst.

En stor tak for en god dag til Bodil og Finn og den fine middag, samt tak til alle for en hyggelig 40 års jubilæumsdag. Næste gang vi samles bliver i Randers den 23. november til Specialskuet. På gensyn –

 

P.k.v.

Ole Vesterskov –

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

        
Jubilæums middag -

 


 

I anledningen af Specialklubben for Pustere 40 års jubilæum, inviterer 

Finn Østergaard til jubilæums middag, lørdag d. 5 oktober 2019 -

 

Vi mødes på adressen Strandvejen 5, 7451 Sunds kl. 11.

 

Finn vil gerne se klubbens medlemmer samt deres bedre halvdel til en hyggelig

sammenkomst, hvor vi markerer at det i år er 40 år siden at man    

fik den gode ide at etablerer Specialklubben for Pustere -

 

Klubben har på bedste vis vist sin levedygtighed, med massere af gode    

oplevelser igennem de forgangne 40 år -

 

Og med håbet om at jubilæumet har banet vejen for mange gode år endnu i

Specialklubben for Pustere– vi ses hos familien Østergaard -

 

Af hensyn til deltagelse kontakt Finn på tlf. 97 14 10 95 eller mobil tlf. 23 10 52 13,

således han kender antallet til dagen -                      


dagen forventes slut henad eftermiddagen -


---------------------------------------------------------------------------------------------------


Sommermødet 2018:


Afholdes i år hos Per Hansen Seiferts Alle 4.1 sal. lej. 3. 9260 (Gistrup ved Aalborg) -

søndag d. 23. september, hvor vi mødes kl. 10.00 til morgenkaffe og rundstykker –


Herefter tager vi ud til duekolonien Overvejen 30 Øster Uttrup, 9220 – kørsel 10 min.

hvor Per har sine duer – vi kikker på området og duerne -

 

Herefter kører vi kl. 13 tilbage til Per på hjemme adressen, hvor vi indtager frokost og efterfølgende afvikler vores generalforsamling med bl.a. valg af ny formand, da vores formand Per Lykke, efter mange års stort arbejde for specialklubben for pustere, desværre har valgt at stoppe – Generalforsamlingen indkaldes hermed efter lovene.


Vi har jo i år valgt ikke at afholde vores specialskue, med baggrund i frygten for ungesygen ved samling af duer, kort før Europaskuet – og derfor slår vi vores sommermøde og afholdelse af generalforsamlingen sammen denne dag - dagen forventes at være slut omkring kl.16 –


Af hensyn til tilrettelæggelse af dagen, meld lige til Per på enten tlf. sms eller mail om deltagelse. Pers Tlf. 21283964 mail: leneperhansen@gmail.com –Alle er velkomne -


p.k.v.


Per Hansen
Specialklubben

for

Pustere

Copyright © All Rights Reserved