Hvad er Pustere

Specialklubben

for

Pustere

Hvad er Pustere –


-


Pustere er en fælles betegnelse som dækker en bestemt gruppe af Raceduer som alle har det til fælles at de puster deres kro op med luft, man siger de puster -


-


Gruppen af pustere, består af Engelsk Pouters som er en engelsk opdrættet due – Pigmy Pouters som ligeledes er en engelsk opdrættet due og er identisk med den Engelske Pouters, men i en mindre udgave – Norwich som også er en engelsk opdrættet due, men med hollandske rødder – Amsterdamer er en hollandsk opdrættet due -


-

Pustere er generelt livlige glade duer som reagerer og trives i menneskeligt selskab og derfor kan blive meget fortrolige og tamme -

-


Hos de 4 racer ligges der først og fremmest vægt på pustet, hvis det ikke er der, vil duen ikke kunne opnå høj bedømmelse, her ud over er det helhedsindtrykket med kropsform, benstilling og holdning, der vægtes mest -


-


Omkring opdræt, vil det i de fleste tilfælde være nødvendigt at bruge såkaldte ammeduer, det vil sige at man har andre duer som udruger æggene og eller opfostre/passer ungerne, undtagelsen er Amsterdamerne som sagtens selv kan udruge æggene og opfostre/passe ungerne -


-


Omkring fodring skal man være meget varsom i forhold til at pustere bliver for sultne, da de ikke naturligt selv, kan regulerer deres fordre optag og derfor vil forspise sig i en grad, hvor de kan dø af det uden indgriben. Størst problem har Norwich og af samme grund er det vigtigt at give pustere standfoder, således de altid har adgang til foder. Amsterdamerne har nok det mindste problem i forhold til dette -


-


Omkring etablering af opdræt af pustere, bør man tage kontakt til erfarne opdrættere for råd og vejledning, i forhold til opdræt og pasning -

Copyright © All Rights Reserved