Nyheder - Mærkedage - Referater

Specialklubben

for

Pustere

Nyheder - Mærkedage - Referater 


Se resultater og dommerudtagelser i Puster-nyt samt billeder fra udstillingerne ved at gå ud på nettet og skriv pustere 1315 og så kommer man ind på vores side -Specialklubben for Pustere - 40-års jubilæum –


 

Februar 1979 kunne Mogens Eriksen proklamerer i bladet Puster-Nyt at Specialklubben for Pustere nu var anerkendt som ny specialklub under DRFs regi –

 

Den aftalte prøveperiode på 3 år var nu gået og Specialklubben for Pustere havde levet op til kravene for at kunne blive anerkendt som en selvstændig specialklub.

 

Baggrunden for skilsmissen fra Kroppert Specialklubben var med udgangspunkt i at man havde Pigmy Pouter og den Engelske Pouter samt Norwich som dels var engelsk opdrætterede racer og dels havde kardinalpunktet på pustet og som derfor skilte sig ud fra de gængse Kropperter, tillige valgte man at føje den Hollandske Ballon nu kaldet Amsterdamer med til gruppen, da denne også havde samme udgangspunkt som de 3 andre racer.

 

Selve forløbet og skilsmissen skete ganske udramatisk og de to Specialklubber har siden arbejdet sammen både nationalt samt på certifikat og specialskuer.

 

Specialklubben for Pustere har i den 40-årige periode været præget af megen stabilitet, da mange af de aktive medlemmer har været med i årtier.

 

Tillige har bestyrelsen også haft en meget stor stabilitet, og her kan især nævnes nu afdøde - Mogens Eriksen som primus motor både som medarkitekt til klubbens oprettelse samt mangeårig foregangsmand og formand og som redaktør af klubbens blad Puster-Nyt –

 

Per Lykke skal nævnes som både kasserer og mangeårig formand og har vel været med i bestyrelsesarbejdet i størstedelen af klubbens levetid – fantastisk indsats.

 

Tillige kan nævnes Jens kr. Jensen både som formand samt mangeårig og stadig nuværende kasserer, Ib Nielsen har også været med i bestyrelsesarbejdet og i en periode som formand samt ikke mindst Finn Østergaard som i høj grad har støttet klubben igennem at ligge lokaler og faciliter til samt serviceret ved specialudstillingerne og møder igennem en lang årrække.

 

Alle de nævnte har hver især har bidraget til klubbens levedygtighed, det samme kan siges om mange tidligere og nuværende aktive både i bestyrelsen samt i klubben og selvom klubben her i jubilæumsåret ikke er præget af den største medlemsskare, så er de fleste medlemmer til gengæld gode til at støtte op omkring klubben og dennes aktiviteter med hver sit personlige bidrag og det er jo trods alt det største bidrag til at klubben kan imødese fremtiden med godt mod -  

 

Bestyrelsen i jubilæumsåret –

Formand Per Hansen, kasserer Jens Kr. Jensen og bestyrelsesmedlem Ole Vesterskov –

 

Klubben har en hjemmeside som hedder pustere.dk samt en side som hedder pustere1315 hvor de senere års numre af Puster-Nyt ligger samt billeder fra udstillinger -


Klubben markerer sit jubilæum på sit Specialskuet, som i år holdes i samarbejde med Racedueklubben for Randers og Omegn, Ulvehøjhallen Møllevangsvej 7 Haslund 8940 Randers SV- lørdag d. 23. november 2019 – åbningstid 13.30-17.00 -

 

Tillige har klubbens mangeårige medlem Finn Østergaard inviteret klubben medlemmer med påhæng til en jubilæumsmiddag lørdag d. 5. oktober i hjemmet i Sunds, flot gestus –

 

P.k.v.   Per Hansen


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kurt Jensen 70 år-Fredag d. 9. august 2019 fylder Kurt Jensen 70 –     


Kurt er en de 25 juniorer fra Lemvig fra tiden i 50erne,og han har opdrættet Brünnere i over 60 år.

De første fik han af min far Christian Jensen, og han påstår at det stadig er denne blå stamme han kører med, og det er sikkert rigtigt, for hvis der er nogen der kan huske duer og ring nummere så er det Kurt og når Kurt går op i noget, er det 100%, uanset om det er duer eller fodbold.

Han har gjort meget for duesporten, været i forskellige bestyrelser og været redaktør for junior siden i Raceduen, dommer både herhjemme og i udlandet. Kurt er en ivrig debattør og er ikke bange for at sige sin menig. Hans gode sprogkundskaber har gjort at han har hjulpet mange med kontakter til opdrættere i Tyskland, og gad vide hvor mange duer Kurt har fået til landet.

Han har også haft Berliner Korte i mange år, men de er nu blevet afhændet da han overtog Mogens Eriksens Pigmy da han stoppede med duer. Kurt gik i gang med det samme med at søge efter forbedringer til disse og han har fået duer hjem fra opdrættere i Tyskland i rødt og gult, så vi ser frem til at se Kurts duer på de kommende udstillinger.

Jeg vil personligt gerne sige tak for din hjælpsomhed og mange gode duehistorier og stunder samt ture til Tyskland.


Fra Specialklubben for Pustere skal der lyde et stort tillykke med dagen og alt godt fremover.


p.k.v.

Jens Kr. Jensen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specialklubben for Pustere –


Sommermøde samt generalforsamling –


Søndag d. 23. september afviklede Specialklubben for Pustere sit sommermøde eller måske nærmere sensommermøde, hvor der tillige blev afviklet generalforsamling.


Mødet blev i år afviklet hos Per Hansen i Gistrup ved Aalborg og der var mødt et repræsentativt antal medlemmer op til trods for at vi måtte rykke dagen fra d. 22. til d. 23. med kort varsel, da DRF som bekendt afviklede sin ekstraordinære generalforsamling d. 22. 


Vi havde i år valgt at ikke afvikle vores specialskuet og i stedet slå sommermødet samt generalforsamlingen sammen, med baggrund i at det ville være uheldigt at bringe duer sammen så kort tid før Europaudstillingen med risiko for ugesyge og dermed gå glip af den største udstilling for Raceduer på dansk grund, i årtier.


Vi mødtes kl. 10 til kaffe og rundstykker og efter vi havde fået det første duesladder vendt, gik turen ud til Pers nyetableret dueslag som lå i en brevduekoloni, 10 minutters kørsel væk fra bopælen. Her kikkede vi på slaget, duerne og omgivelserne som var præget af brevdueverden med dette indslag af Pigmy og lidt brevduer. Vi drak en øl og vand imellem spredte regnbyger og blev enige om at Per var kommet godt afsted med at flytte duerne og at duerne havde fået gode forhold.


Tilbage til spisning på bopælen, hvor maden gled ned til duesnak og anekdoter, hvor af det tydeligt fremgik at det var due folk som er gamle i gårde i dueverden der var samlet, med historier fra gamle dage i DRF og Pusterklubben, man kunne måske tænke vi er noget kedeligere i dag, når vi mødes, når man hører om fortidens due mænd.


Herefter afviklede vi generalforsamlingen, hvor formanden Per Lykke i beretningen gennemgik årets gang i klubben, herunder Nationalen hvor man godt kunne have ønsket sig flere Pustere, da 49 stk. ikke er prangende, orientering og snak omkring DRF ordinære generalforsamling samt ikke mindst den ekstra ordinære generalforsamling, hvor debatten omkring placering af den kommende National blev kommenteret, til sidst og ikke mindst blev den kommende Europaudstilling vendt og imødeset med glæde. 


Herefter gik vi over til regnskabet ved Kassereren og Jens kr. gennemgik det reviderede regnskab, der som vanligt var i fineste orden og med penge på bogen, flot af en lille klub – ingen indkomne forslag – valg til bestyrelsen, her havde formanden Per Lykke jo på forhånd meddelt at han ikke ønske at forsætte, hvilket han fastholdt og kunne med ro i sindet overlade det til en ny formand, da Per har ydet en meget stor indsats for Specialklubben for Pustere, dels i de snart 40 år klubben har eksisteret med bestyrelsesarbejde samt ikke mindst de rigtig mange år som forgangs mand og formand, tillige også i DRF regi, hvor Per har taget en stor tørn generelt samt også i DRF bestyrelsen, så mange mange timer i duesagens tjeneste. Efter et par bevingede ord fra Jens kr. fik den afgående formand et klap samt en lille erkendtlighed fra special

-klubben. Efterfølgende enedes forsamlingen om at vælge Per Hansen som ny formand og denne takkede for valget. Jens Jacob Døssing blev genvalgt som suppleant. Valg af revisor, her blev Ib Nielsen genvalgt samt Ole Vesterskov nyvalgt. 


Plan for det kommende år, vi venter spændt på Europaskuet, hvor vi får målt vores pustere i forhold til de udenlandske pustere med en bedømmelse fra en udenlandsk dommer tillige.


Sommermødet, her har Kurt Jensen tilbudt at afholde dette efter sommerferien 2019. Specialskuet, her blev der snakket omkring flere muligheder, evt. sammen med anden specialklub eller lokalklub, evt, begge dele, bestyrelsen arbejder videre med dette.


Afslutningsvis kom vi omkring at i 2019 kan Specialklubben for Pustere holde 40 års jubilæum og dette skal selvfølgelig fejres og markeres, hvilket bestyrelsen tænker tanker omkring. Finn Østergaard proklamerede at han gerne ville afholde en jubilæumsmiddag som fejring af jubilæet, hvilket en begejstret generalforsamling modtog med glæde og forventning, flot gestus. Dagen sluttede med at vi kunne konstatere at vi igen havde haft en rigtig god dag omkring vores pustere og Specialklubben.


p.k.v.


     Per Hansen   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mr. ”Pigmy Pouter” bliver 70 år.


Jens Kristian Jensen i Vestbjerg fylder 70 år den 12. februar. Jens Kristian har altid haft Pigmy Pouter på slaget. Der er ikke meget, som han ikke ved om Pigmy Pouter.

Jens Kristian har været med til at starte Specialklubben for Pustere, og har siddet i bestyrelsen for klubben i al dens levetid. I bestyrelsen er Jens Kristian kasserer, og vi i klubben får ikke bedre mand på posten.

Jens Kristian er instruktør på vores dommeruddannelse, også det klarer han med stor dygtighed.

Jens Kristian, vi Specialklubben for Pustere vil ønske dig tillykke med dagen, vi håber du får en dejlig dag sammen med din familie.

P.k.v.

Per Lykke


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Specialklubben for Pustere afviklede Specialskue på Ans skole d. 18. november 2017, - hos Favrskov-Silkeborg Racedueklub -

 

Vi havde igen i år fornøjelsen af at have Favrskov-Silkeborg Racedueklub som vært ved vores specialskue. Det var nu tredje gang at vi var sammen med Favrskov-Silkeborg Racedueklub, hvilket vi havde glædet os til igen og med god grund, da det altid er dejligt og komme i en aktiv klub samt en meget fin hal med gode forhold og flot service, flot styret af Jens Jacob Døssing som knoklede rund og servicerede alle med mad og drikke, tak for det. 


Der var i år tilmeldt 64 pustere i alle fire racer som er i klubben, hvilket var en tilbagegang i forhold til de seneste år, men et godt billede på at flere havde haft udfordringer i avlen i år - der var 6 stk. Engelske Pouters, 39 stk. Pigmy Pouters, 5 stk. Norwich samt 14 stk. Amsterdamer.


Dommere var i år, Jens Kr. Jensen i Norwich, Ole Vesterskov i Engelske Pouters, Dorte S. Pedersen i Amsterdamer samt Kurt Jensen og Ib Nielsen i Pigmy Pouters. De fandt igen i år, mange rigtig gode duer, herunder 2 stk. på 97 point, en gulbåndet Amsterdamer tilhørende Per Lykke, samt en rødbåndet Pigmy, tilhørende Jens kr. Jensen, begge duer tildelt guldmedalje samt bedste ungdyr blev Pers Gulbåndede Amsterdamer. 


De øvrige vindere var Dorte Storm Pedersen på 95 point i Engelske Pouters og Ole Vesterskov på 95 poing i Norwich – tillige var der op til flere 96 poing duer fra Jens kr. Jensen, Per Hansen, Finn Østergaard i Pigmy Pouters samt Per Lykke i Amsterdamer.


Under specialskuet blev der som vanen tro, afviklet den ordinære generalforsamling, hvor formanden Per Lykke i beretningen gennemgik årets gang i klubben. Formanden kom herunder ind på aflysningerne af sidste års udstillinger vores Specialskue samt Nationalen og kom også ind på temaerne på DRF generalforsamling samt omtalte sommermødet som i år blev afholdt hos Ruth og Ole Vestergaard i Frederikshavn. Her så vi Pustere af god kvalitet samt blev flot beværtet, tak for det - som sædvanligt en rigtig god og givtig dag, i godt selskab med Puster venner.


Herefter en lille snak om præmier til det kommende Europaskue fra Specialklubben, hvor Ib Nilsen guidede os igen de kringlede regler og vi så på flere forslag, men faldt for en større vimpel med tryk, som nu skal undersøges om det rette design.

 

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der som vanligt var i fineste orden og med penge på bogen, flot af en lille klub – ingen indkomne forslag – valg til bestyrelsen, her var der genvalg af Jens Kr. Jensen og Ole Vesterskov samt af Jens Jacob Døssing som blev genvalgt som suppleant. Valg af revisor, her blev Ib Nielsen og Per Hansen genvalgt.


Plan for det kommende år, her besluttede generalforsamlingen at slå sommermødet og specialskuet sammen, da Europaskuet bliver afviklet i november 2018, samme måned som vores specialskuet normalt bliver afviklet og derfor ikke giver mening at afvikle og beslutningen er så at vi den 22 september 2018, afholder kombineret sommermøde og specialskue i hobbydyrskolonien i Odense, hos Kurt Jensen.


Under eventuelt meddelte formanden at han ikke modtager genvalg til generalforsamlingen næste år med baggrund i at have udtjent sin værnepligt som man siger, hvilket medførte at forsamlingen udtrykte forhåbning om at formanden ville komme på bedre tanker.


Efter generalforsamlingen nød vi det gode dueselskab i hallen og vi blev en god duedag rigere. Tak til Favrskov-Silkeborg Racedueklub for samarbejdet og god behandling.                                


p.k.v. Per Hansen -


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Specialklubben for Pustere -


Sommermødet 2017 -   

     

Var i år nordenfjords nemlig hos Ruth og Ole Vesterskov i Frederikshavn.

I år have Ruth og Ole tilbudt specialklubben at ligge hjem til vores sommermøde og en stor del af klubbens medlemmer var mødt op, dejligt.


Vi så på de duer som var sat i burene og kunne konstatere at der var stor forskel på hvordan sæsonen og avlen var gået, nogle havde fået op i mod 100 unger og der over og andre havde næsten ikke fået nogen, men det er vel også det som vi hører rund om i landet at det i år har svinget meget.


Der var en del duer som ser ud til at blive af god kvalitet, andre hvor det er for tidligt endnu og så er der jo altid nogen, der har den bedste gående endnu hjemme på slaget.

Det ser ud til at Finn i Pigmy er godt kørende, men Jens Kr. og Per lykke samt Dorte også har noget at byde ind med i Pigmy, Amsterdamer samt kæmper.


Vi nød den flotte beværtning som Ruth stod for, godt sekunderet af Ole og due snakken flød over bordet. Lidt om avlen, og forventninger, nyheder fra landet rundt og lidt sladder.

 

Humøret oven på den dejlige mad og drikke steg, og vi vendte tilbage til snakken om vores duer og snakkede her om det kommende Europaskue, hvor bekymringer for de fleste af vores racer er at om vi kan nå at få duerne klar, da sæsonen bliver kort, da vores duer kræver varme inden de har lyst til at yngle og de skal være klar allerede i november måned.


Vi kom også omkring vores specialskue som vi afvikler d. 18 november i samarbejde med Favrskov-Silkeborg Racedueklub og som vi ser frem til efter at have gået og ventet på at få lov til at udstille igen. Det er nu det bedste når vi kan være sammen om vores hobby i de rette rammer.


Tak til Ruth og Ole for en god beværtning og atter en god pusterdag, dejligt når vi kan være sammen om vores dejlige pustere -   


p.k.v.


Per Hansen

                                                                                                   


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ib Nielsen, Ebberup 70 år


Hvem skulle tro det, men det er rigtigt, Ib bliver 70 år den 7. juli.

Vi i Specialklubben for Pustere vil gerne sige tillykke dig, og takke dig for din store interesse for vores klub.

Ib er jo en af vore bedste dommere herhjemme, og vi går aldrig forgæves til Ib hvis der er problemer.

Jeg personlig har altid haft et godt samarbejde med Ib på Nationalen, hvor han var arkitekten for opstilling af udstillingen, samt fotografering m.m.

Ib vi i foreningen vil ønske for dig, at du og Dorde får en god dag.


p.b.v.

Per Lykke

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        Sommermødet 2017 -Næste gang vi samles i vores specialklub, bliver til sommermødet d. 19 august kl. 10,00 til ca. 16.00, i Frederikshavn, hvor Ruth og Ole har tilbudt at ligge hjem til sommermødet på adressen, Vejlegade 29, 9900 Frederikshavn - tilmelding Tlf. 98426051/60492059 eller mail: rovfrhavn@dlgmail.dk -

der kommer nærmere om sommermødet i Raceduens August nr. --------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aflysning af udstillinger og Nationalen grundet Fugleinfluenza -Vi må acceptere at der ingen Nationaludstilling bliver i 2017. Derfor må vi videre, og i gang med 2017 og gøre klar til avlssæsonen.


Vi holder ingen generalforsamling i 2016, men jeg kan oplyse at regnskabet er gennemgået og godkendt, uanset der ingen Nationaludstilling bliver, vil vores kasserer stadig gerne modtage kontingent.Godt nytår og god avlssæson 2017 til alleM.v.h.


Per Lykke


-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pusterdagen 2016 – Og Specialskuet i Ans d. 19 november -


Specialklubben for Pustere afholdt i år Pusterdagen i Ebberup hos Dorde og Ib d. 20. august, hvor de lagde hus og have til vores årlige sammenkomst i pusternes tegn. Vi havde igen i år en dejlig dag med godt humør og god stemning samt ikke mindst en meget fin beværtning, med god og meget mad (ja vi var lige ved at revne) og tilbehør fra værtparret, tak for det flotte traktement - det skabte en god ramme til den meget kloge puster snak.


Over 50 % af medlemmer var mødt op, og vi fik et godt kik på Dorte og Ibs mange duer, hvor kvalite-ten sprang i øjnene. De fleste havde medbragt eksemplarer af året avl som vi gennemgik og hvor snakken bl.a. faldt på vigtigheden omkring helhedsindtrykket og tegningens betydning for høje poing og her især forskellen i tilgangen til dette i forhold til tyskerens syn, hvor der ligges megen vægt på farven, hvilket vi ser mindre på, når bare netop helhedsindtrykket og kardinalpunkterne er til stede, interessant, da vi må sige at de i dag er tone angivende i vores racer, der blev fundet flere gode bud på kommende top duer, i Engelske og Pigmy Pouters samt Amsterdamer og Norwich.


Dansk Raceduesport og DRF blev også vendt hen over dagen, hvor der har været nogle sorte skyer, men vejret hos os vekslede imellem sol og byger, men tog hensyn til at vi havde brug for tørvejr til at kikke på duerne og regnen kom da også først da vi skulle ind og spise, så det gik op i en højere enhed. Atter en dejlig dag i godt Puster selskab –


Vi ses til specialskuet som er lørdag d. 19. november 2016 – og som igen i år afholdes i samarbejde med Favrskov-Silkeborg Racedueklub i Ans i skolehallen, Lyngvænget overfor ANS Skole - 8643 Ans By –


Duerne skal være i bur til kl. 9 – der afholdes generalforsamling kl.9.30, dagsorden ifølge vedtægterne – fællesspisning kl. 13 – specialskuet slutter kl. 16.


Se Puster Nyt eller på vores hjemmeside www.pustere.dk for tilmelding eller kontakt -

Per Hansen på tlf. 21 29 39 64 e-mail leneperhansen@gmail.com


Alle er velkomne -

Vi glæder os til en dejlig pusterdag. ------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mindeord


Mogens Eriksen, Odense er død den 26.05.2016


En af de største kæmper inden for racedue sporten er død.

Specialklubben for Pustere har mistet sin mentor, Mogens var med til at stifte Pusterklubben. Han var manden med fremsynet, som ville gøre alt det gode for pusterne han kunne.

Mogens var også ham som fremstillede vores Puster-Nyt, som blev et af de bedste blade indenfor racedue sporten. Han har også fremstillet medlemsblade for andre specialklubber.

Mogens har haft et utal af racer, men det var Pigmy Pouters som altid har været på slaget.

Han var en inspirator og i gang sætter, ikke kun for Pusterne, men for hele racedue- sporten. Han var en mand med sine meninger, og når han gik ind for noget, det var altid hundrede procent.

Mogens har været redaktør for Raceduen, og han har været formand for DRF i 8 år.

Mogens var æresmedlem i DRF Vores tanker går til familien.


Æret være Mogens minde


Specialklubben for Pustere 


------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


75 år i Frederikshavn –


Ole Vesterskov fylder 75 år d. 10 februar–


Duer har fyldt meget i Oles liv både i forhold til bestyrelsesarbejde, dommergerning og ikke mindst som dygtig opdrætter. Først i mange år som forgangsmand i forhold til alle andre racer, hvor især Homer racerne var de fortrukne, kulminerende med import af Giant Homere fra USA som efterfølgende skabte ren mode med massere af Giant Homere på vores udstillinger. De seneste år har Pusterne overtaget en stor del af pladsen, med Pigmy Pouters og ikke mindst Norwich som de fortrukne Pustere. Ole arbejder især hårdt på at få Norwich tilbage til tidligere tiders stade og er de sidste år kommet godt med, med Norwich i god kvalitet, hvilket specialklubben sætter stor pris på at vi kan bevarer denne fantastiske due både i antal og kvalitet. Ole er det sikre valg både som dommer ved vores Pustere samt ikke mindst til bestyrelsen.

Ole vi dine venner i special klubben for Pustere ønsker dig hjertelig tillykke med dagen og håber at du og din familie får en god dag samt at du holder ved med at støtte specialklubben med dit Nordjyske lune og humør.


P.K.V

Per Hansen


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nationalen i Fredericia 2016 -


Med 72 pustere på Nationalen var Specialklubben for Pustere godt repræsenteret i Fredericia, dog en lille tilbagegang i antallet tiltrods for at der i år var udstillet lidt flere Norwich, i det et par nye udstillere havde valgt og møde op, nu skal vi bare have dem med i klubben, dejligt - Pusterne var igen i år placeret aller først ved indgangen til udstillingen, hvilket gav en god synlighed - dommerne var i år Ole Vesterskov med Amsterdamer og Jens kr. Jensen med Eng. og Pigmy Pouters samt Norwich og de fandt 2 Pustere til 97 poing, nemlig en gulbåndet Pigmy fra Per Hansen samt en rødbåndet Amsterdamer fra Per lykke - der udover var Anders Pedersen vinder på 96 poing i Norwich samt Dorde S. Pedersen ligeledes med 96 poing i Eng. Pouters -  igen et par gode dage i Fredericia sammen med puster venner samt nye og gamle duefolk og vi glæder os til 2017, hvor vi igen mødes i Fredericia til Nationalen  -   


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Specialklubben for Pustere afviklede Specialskue på Ans skole d. 21. november 2015, - hos Favrskov-Silkeborg Racedueklub -

 

Vi havde igen i år fornøjelsen af at have Favrskov-Silkeborg Racedueklub som vært ved vores specialskue. Det var andet år i træk at vi var sammen med Favrskov-Silkeborg Racedueklub, hvilket vi havde glædet os til og med god grund, da det altid er dejligt og komme i en aktiv klub samt en meget fin hal med gode forhold og flot service fra klubben, flot styret af Jens Jacob Døssing som knoklede rund og servicerede alle, tak for det. 


Der var i år tilmeldt 81 pustere i alle fire racer som er i klubben, hvilket var en tilbagegang på 1 due i forhold til sidste år, hvilket må siges at være flot - der var 11 stk. Engelske Pouters, 52 stk. Pigmy Pouters, 6 stk. Norwich samt 12 stk. Amsterdamer.


Dommere var i år, Per Hansen i Norwich og Engelske Pouters, Ib Nielsen i Amsterdamer samt Dorde S. Pedersen og Per lykke i Pigmy Pouters. De fandt igen i år, mange rigtig gode duer, herunder 6 stk. på 97 point, en rødbåndet og en hvid Amsterdamer tilhørende Per Lykke, en gulbåndet og en rødbåndet Pigmy, tilhørende Jens kr. Jensen og en gul Pigmy tilhørende Kurt Jensen samt en gulbåndet Pigmy, tilhørende Per Hansen - alle duer tildelt guldmedalje.


De øvrige vindere var Dorte Storm Pedersen på 96 point i Engelske Pouters og Ole Vesterskov på 95 poing i Norwich – tillige var der op til flere 96 poing duer fra Jens kr. Jensen, Per Hansen, Finn Østergaard samt Kurt Jensen i Pigmy Pouters samt Per Lykke i Amsterdamer og Dorde S. Pedersen i Engelske Pouters.


Under specialskuet blev der som vanen tro, afviklet den ordinære generalforsamling, hvor formanden Per Lykke i beretningen gennemgik årets gang i klubben, herunder sidste års Specialskue i her i Ans, Nationalen og DRF generalforsamling samt sommermødet som i år blev afholdt hos Finn Østergaard og frue i Sunds. Vi så Pustere af god kvalitet samt blev flot beværtet, tak for det - som sædvanligt en rigtig god og givtig dag, i godt selskab med Puster venner.


Formanden kom også ind på at der er kommet nye standart billeder indkøbt af DRF, men at klubben som aftalt på sommermødet, har valgt at bibeholde de nuværende standart billeder, da de stadig er de bedst dækkende for vores racer.


Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der som vanligt var i fineste orden og med penge på bogen, flot af en lille klub – ingen indkomne forslag – valg til bestyrelsen, her var der genvalg af formand Per Lykke samt at Jens Jacob Døssing blev genvalgt som suppleant. Valg af revisor, her blev Ib Nielsen og Per Hansen genvalgt.


Plan for det kommende år, her besluttede generalforsamlingen at tage imod tilbuddet igen fra Favrskov- Silkeborg Racedueklub om at afholde specialskuet hos dem på Ans skole lørdag d. 19. november 2016 –


Sommermødet, her tilbød Dorte og Ib, at afholde dette, hvilket generalforsamlingen med glæde tog imod og aftalte at mødes hos Dorte og Ib lørdag d. 20. august 2016. Efter generalforsamlingen nød vi det gode dueselskab i hallen og vi blev en god duedag rigere. Tak til Favrskov-Silkeborg Racedueklub for samarbejdet og god behandling.                                 


p.k.v. Per Hansen


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Per Lykke 70 år -


Formanden for Specialklubben for Pustere fylder d. 6. november 2015 70 år -


Per kan betegnes som en af Puster kongerne i specialklubben igennem tiderne, dels i kraft af sin store dominans med Amsterdamer i høj kvalitet igennem flere årtier samt ikke mindst igennem sit store arbejde for specialklubben, dels som bestyrelsesmedlem og ikke mindst som kasserer og nu i en længere årrække som formand -


Per har arbejdet med Amsterdamerne som sin fortrukne racedue som nævnt i flere årtier, hvor de i de sidste mange år har været i en høj international kvalitet, hvilket skyldes Per store indsigt i Amterdamernes univers og dygtige opdrætter snilde -


Vi i Specialklubben for Pustere, ønsker dig hermed tillykke med dagen og håber at du og din familie får en god dag samt at vi fremover stadig kan mødes til mange gode Puster stunder -


    p.k.v.

 

Per Hansen     


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specialklubben For Pustere, Sommermødet 2015-       


Blev i år afholdt hos Familien Østergaard i Sunds, i deres dejlige hus og have, krydret med deres store gæstfrihed. Vi havde en dejlig dag med godt vejr, gudskelov, det er jo ikke til at vide - godt humør og god stemning samt ikke mindst en meget fin beværtning, med god mad og tilbehør fra værtparret, tak for det  flotte traktement -


Hele 10 medlemmer var mødt op samt 3 gæster, heraf to nordmænd som ville se pustere og den ene blev medlem af klubben, dejligt. De fleste havde medbragt eksemplarer af året avl som Ib Nielsen gennemgik i generelle vendinger og fandt flere gode bud på kommende top duer, i Engelske og Pigmy Pouters samt Amsterdamer og Norwich -


Undervejs fik vi også diskuteret de nye forslag til standart billeder som DRF har købt hjem og af diskussionen kunne man konstaterer at man ikke var imponeret . Atter en dejlig dag i godt Puster selskab - vi ses til specialskuet


p.k.v.


Per Hansen


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Copyright © All Rights Reserved